پاورپوینت بررسی انواع پله ساختمان بهمراه دستورالعمل ترسیم صحیح پله رمپ و آسانسور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت بررسی انواع پله ساختمان بهمراه دستورالعمل ترسیم صحیح پله رمپ و آسانسور :

پاورپوینت بررسی انواع پله ساختمان بهمراه دستورالعمل ترسیم صحیح پله رمپ و آسانسور

پله , یا راه پله در ساختمان ها الزامیست, پله اصطلاحی است که برای مسیر ارتباطی بین دو طبقه استفاده می شود. پرواز با پله دویدن پله ها یا پله های بین فرود است. راه پله یا راه پله یک یا چند پله است که از یک طبقه به طبقه دیگر منتهی می شود و شامل پاگردها , ستون های جدید , نرده های دستی , نرده ها و قسمت های اضافی است. راه پله محفظه ای است که به طور عمودی از ساختمانی گسترش می یابد که پله ها در آن قرار گرفته است. سالن راه پله به پله ها , پاگردها , راهروها یا قسمتهای دیگر سالن عمومی گفته می شود که هنگام عبور از طبقه ورودی به طبقات دیگر ساختمان از آنجا عبور کنید. پله های جعبه ای پله هایی هستند که بین دیوارها ساخته می شوند , معمولاً بدون تکیه گاه به جز رشته های دیواری. پله ها ممکن است به صورت مستقیم حرکت کنند و از یک طبقه به طبقه دیگر بدون چرخش یا تغییر جهت منتهی شوند. پله ها ممکن است تغییر مسیر دهند , معمولاً با دو پرواز مستقیم که در زاویه فرود 90 درجه متصل می شوند. همچنین پله ها ممکن است با فرود زاویه 180 درجه در هر انتهای پروازهای مستقیم به خود بازگردند و یک پله عمودی تشکیل می دهند که معمولاً در ساختمانهای چند طبقه و بلند مرتبه استفاده می شود. بسیاری از تغییرات پله های هندسی ممکن است از ساختارهای دایره ای , بیضوی و نامنظم تشکیل شده باشد.
 

پاورپوینت بررسی انواع پله ساختمان بهمراه دستورالعمل ترسیم صحیح پله رمپ و آسانسور
فهرست مطالب

مقدمه

اختلاف سطح در ساختمان

پله و اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن

کف پله (b)

ارتفاع یک پله (h)

پیشانی پله

گونه‌ پله

عرض پله (g)

شیار کف پله

اجزای یک پله

ردیف پله

پاگرد

چشم پله

نرده

پلان پلکان

نمای یک ردیف پله از پهلو

سرگیر پله

حداقل ارتفاع از کف پلکان تا خط شیب پلکان فوقانی

قرنیز پله

نمای دو قرنیز

خط شیب پله

زاویه‌ی شیب پله

حجم پله

خط شیب پله, زاویه‌ی شیب پله و حجم پله

تصویر سه‌بعدی پله

اندازه‌ی ارتفاع و کف پله

فرمول‌های تجربی محاسبه‌ی کف و ارتفاع پله

اندازه‌ی کف و ارتفاع پله‌های خانگی و اداری

حداقل اندازه‌ی کف پله در پله‌های پیچ

روش‌های مختلف ایجاد رابطه بین دو سطح

جدول مشخصات انواع پله

انواع پله از لحاظ شکل ظاهری

برخی از انواع پله

پله‌های مسقیم

پله‌ی یک‌طرفه

پله‌ی یک‌طرفه یا پاگرد میانی

پله با چرخشیا

پله‌ی دو طرفه با دوبازو و پاگرد:

پله‌ی دوطرفه با دو بازو و پاگرد

پله‌ی دو طرفه با سه‌بازو و پاگرد:

پله‌ی سه طرفه:

تعبیه‌ی آسانسور در فضای چشم پله

پله‌ی چهار طرفه:

پله‌ی چهارطرفه

پله‌ی  دش بدون پاگرد:

پله‌ی1/4 گردش بدون پاگرد

شکل کف پله‌ها

اندازه‌ی کف پله

پله‌ی دو طرفه بدون پاگرد:

پله‌ی دوطرفه بدون پاگرد

پله‌های مدوّر

پله‌ی بیضی:

نمای پایین پله‌های بیضی

پله‌ی پیچ:

پله‌های فرار

پله‌ی فرار با پایه‌ی فلزی

پله‌ی فرار با پایه‌ی بتنی

پله‌ی فرار دو طرفه‌ی دارای پاگرد

نحوه‌ی ترسیم پلان پله و اجزای آن

پلان پله

مشخصات پله در پلان

دستورالعمل تقسیم هندسی پله‌ها در نما

مراحل ترسیم روش اول

مرحله‌ی اول

مرحله‌ی دوم

ب مراحل ترسیم روش دوم

مرحله‌ی اول

مرحله‌ی دوم

مرحله‌ی سوم

مراحل ترسیم روش سوم

مرحله‌ی اول

مرحله‌ی دوم

مرحله‌ی سوم

دستورالعمل ترسیم نمای پله‌ی گردش بدون پاگرد

پلان موردنظر

مرحله‌ی اول

مرحله‌ی دوم

مرحله‌ی سوم

مرحله‌ی چهارم

مرحله‌ی پنجم

مرحله‌ی ششم

رمپ در پلان و مقطع

انواع رمپ:

عبور ویلچر از رمپ

پارکینگ چند طبقه

چند مدل رمپ

آسانسور

محل آسانسور و چگونگی ساخت آن:

ابعاد آسانسور:

منابع

 


لینک کمکی