پاورپوینت بررسی عناصر و مولفه های تنظیم شرایط اقلیمی محیطی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت بررسی عناصر و مولفه های تنظیم شرایط اقلیمی محیطی :

پاورپوینت بررسی عناصر و مولفه های تنظیم شرایط اقلیمی محیطی

پاورپوینت بررسی عناصر و مولفه های تنظیم شرایط اقلیمی محیطی
فهرست مطالب

تنظیم شرایط محیطی :    1
محفظه ی استیون سون    1
رطوبت:    1
رطوبت مطلق    1
رطوبت اشباع شده:    2
رطوبت نسبی:    2
دمای مرطوب    2
بارش    2
تابش    2
وضعیت آسمان    3
نسیم    3
انواع اقلیم    3
گرم و معتدل    4
قطبی    4
طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی:    5
انواع بادهای کره زمین:    6
انرژی: انرژی های نو    7
انواع سیستمهای انرژی:    8
انرژیهای مطلوب    9
4- گرمای داخل زمین    9
انرژیهای فنا پذیر تجدید نشونده:1    10
قوانین ترمودینامیک:    10
سیستمهای جذب غیر مستقیم:    11
جذب مستقیم    12
مساحت نسبت به واحد سطح شیشه های جنوبی    12
سیستمهای water wall    12
سقف های آبی    13
تاثیر گنبد در تعدیل حرارت:    14
سیستم گلخانه ای- جذب مجزا green house stem    14
1- سیستم گلخانه ای:    14
سیستم ترموسیفون    16
سیستم زمین گرمایی    16
سیستم های غیر فعال سرمایش    17
الف- دمش    18
ب- مکش    18
خنک سازی تبخیری:    18
4- خنک سازی توسط تابش    19
ساختمان(بنا) با سقف کرکره ای    19
صرفه جویی در مصرف انرژی توسط پوشش های گیاهی:    20
محافظت بنا در برابر تابش    20
قابلیت مقاومت حرارتی    21
ضریب هدایت سطح f    24
ضریب مقاومت سطح (لایه هوا):    24
ضریب هدایتی حرارتی سطحی    25
منابع


لینک کمکی