تحقیق کیفیت زندگی کاری و عناصر آن با فرمت ورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق کیفیت زندگی کاری و عناصر آن با فرمت ورد :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی کیفیت زندگی کاری و عناصر آن با فرمت docx در قالب 58 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی کیفیت زندگی کاری و عناصر آن با فرمت docx در قالب 58 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

تحقیق کیفیت زندگی کاری و عناصر آن با فرمت ورد
فهرست مطالب
 کیفیت زندگی کاری     
 تعاریف کیفیت زندگی کاری     
 تاریخچه کیفیت زندگی کاری    
 استراتژی¬های بهبود کیفیت زندگی کاری     
 زندگی کاری با کیفیت برتر     
 اهمیت غنی سازی شغل و فواید آن     
 عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی کاری     
 عناصر کیفیت زندگی کاری     
 رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری     
 نظریات مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری     
 اجزا عمده کیفیت زندگی کاری از دید انجمن مدیریت آمریکا     
 الگوی ریچارد والتون     
 تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری     
 مدیریت کیفیت فراگیر     
 قدرتمند سازی کارکنان     
 مهندسی دوباره سازمان     
پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق     
  پژوهش¬های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور     
  پژوهش¬های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور    

 

 


توجّهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند . بسیاری از کارکنان از کار خود ناراضی بوده و در پی معنادار می باشند . کارکنان درخواست دارند در کارشان کنترل و دخالت بیشتری داشته باشند و مانند یک چهره در یک دستگاه بزرگ به شمار نیایند . هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه های خود را داشته و در تصمیم گیری ها دخالت کنند واکنش های مناسب و مطلوب را از خود نشان خواهند داد.

 

 


یک زندگی کاری با کیفیت این فرصت را به کارکنان می دهد که تصمیمات مربوط به طراحی محیط کار, فرآیندهای مورد استفاده و منابع مورد نیاز برای انجام مؤثّر کار را اتّخاذ نمایند. در واقع, کارگری که به مدت سالیان متمادی کار خاصی را انجام داده است, شاید از جایگاه بهتری برای تصمیم گیری برخوردار باشد.

 

 

 

به منظور کارآمدی بیشتر, مدیر نباید از کیفیت مطلوب زندگی کاری به عنوان ابزاری برای از بین بردن اتحادیه ها و یا دور نگه داشتن آنها از محیط کار استفاده نماید. به همین دلیل, بسیاری از سازمانهای مؤفّق, سیاستی را در جهت تشویق و تقویت تمام کارکنان برای درگیر شدن در کار و کمک به سازمان اتّخاذ کرده¬اند.

لینک کمکی