تحقیق هویت و شبکه های اجتماعی با فرمت ورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق هویت و شبکه های اجتماعی با فرمت ورد :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی هویت و شبکه های اجتماعی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی هویت و شبکه های اجتماعی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

تحقیق هویت و شبکه های اجتماعی با فرمت ورد
فهرست مطالب

پیشینه تحقیق

مطالعات انجام شده داخلی

مطالعات انجام شده خارجی

جمع بندی پیشینه تحقیق

مبانی نظری

هویت

هویت اجتماعی

کنش متقابل نمادین

سایر نظریه پردازان

شبکه های اجتماعی مجازی

شبکه های اجتماعی مجازی و هویت

بری ولمن

آنتونی گیدنز

رولند رابرتسون

مالکوم واتزر

مانوئل کاستلز

حوزه عمومی هابرماس

نظریه کاشت

نظریه استفاده و رضامندی

فیس بوک و هویت

منابع

 

 

 

عدلی پور, قاسمی و کیان پور (1392) در پژوهشی با عنوان شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت ملی جوانان که در بین جوانان شهر اصفهان و با تکیه بر نظریه‌های کاستلز, هابرماس و ولمن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین مدت زمان عضویت, میزان استفاده, میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیس بوک و هویت ملی کاربران رابطه معنادار و معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس بوک و هویت ملی کاربران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ یعنی هر چه مدت زمان عضویت, میزان استفاده و میزان فعالیت و مشارکت کاربران در فیس بوک از سوی کاربران افزایش پیدا می کند هویت ملی کاربران ضعیف تر می شود.

 

 

 

حکیمی, رؤیا (1391) در تحقیقی که با موضوع نقش شبکه های اجتماعی بر هویت (مطالعه موردی روی فیس بوک و کاربران کرد) و با استفاده از نظریه جهانی – محلی شدن رابرتسون انجام داد به این نتیجه رسید که جهانی شدن برای قومیت‌ها تعریف جهانی – محلی شدن دارد برای کردها باعث شکل گیری یک کشور مجازی می شود که در آن می توانند حاکمیت سیاسی و فرهنگی داشته باشند به طوری که فیس بوک توانسته است نقش عمده ای در بازنمایی هویت کردها در جهان داشته باشد و از این راه به یافتن دوستان و هم فکران کرد و غیر کرد کمک شایانی کرده است.

 

 

 

عباسی قادری و خلیلی کاشانی (1389) در پژوهشی با عنوان تأثیر اینترنت بر هویت ملی که با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی 1266 نفر از کاربران بالای پانزده سال در شهر تهران که از طریق نمونه گیری خوشه ای و هدفمند, انجام دادند به این نتیجه رسیدند که متغیرهای نوع استفاده کاربران از اینترنت, انگیزه و هدف و مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از اینترنت, واقعی تلقی کردن محتوای سایت‌ها از سوی کاربران اینترنت و پایگاه اقتصادی – اجتماعی کاربران رابطه معنی داری با هویت ملی دارند و بین میزان تحصیلات, میزان استفاده از اینترنت و سابقه استفاده از اینترنت و هویت ملی رابطه معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی