تحقیق تاثیر برون سپاری فرآیند های سازمان امور مالیاتی بر عملکرد آن با فرمت ورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق تاثیر برون سپاری فرآیند های سازمان امور مالیاتی بر عملکرد آن با فرمت ورد :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر برون سپاری فرآیند های سازمان امور مالیاتی بر عملکرد آن با فرمت docx در قالب 88 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر برون سپاری فرآیند های سازمان امور مالیاتی بر عملکرد آن با فرمت docx در قالب 88 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


تحقیق تاثیر برون سپاری فرآیند های سازمان امور مالیاتی بر عملکرد آن با فرمت ورد
فهرست مطالب
مقدمه 
بیان مسئله
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی 
بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن
برون‌سپاری
سازمان امورمالیاتی  
انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون‌سپاری 
ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد 
مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران 
ماده  قانون سوم توسعه کشور 
اصل  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق  هجری شمسی 
ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای  گانه
دفاتر پیشخوان دولت
گروه های صاحبان مشاغل
عملکرد
بین برنامه ریزی برون‌سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد 
بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
مدل مفهومی 
جمع بندی  

 

 

 

امروزه بسیاری از سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی وکاهش مخاطرات سرمایه گذاریها,فرآیند برون‌سپاری فعالیتهای سازمانی را دنبال می کنند. سازمانها ناگزیرند برای موفقیت در دنیای کسب وکار امروز,برمزیتهای رقابتی خود تکیه کنند.برای این منظور ,استراتژی برون‌سپاری به عنوان راهکاری خواهد¬بود¬که امکان استفاده سازمان از منابع تسهیلات وتخصص¬های سایر سازمانها را بدون اینکه سازمان مالکیتی برمنابع وتسهیلات داشته باشد فراهم می آورد.

 

 


هدف نهایی از برون‌سپاری ,افزایش سودآوری ,انعطاف پذیری وکاهش مخاطرات سرمایه گذاری در کسب وکار سازمان است.سازمان زمانی باید از برون‌سپاری استفاده کند که اطمینان داشته باشد برون‌سپاری باعث بهبود وضعیت مالی وبهره¬وری خواهد شد.در سازمانهایی که نگران تامین منابع مالی خود نیستند از جمله سازمانهایی که دولت منابع آنها راتامین می کند (سازمانهای بخش عمومی ) بویژه در بخش خدمات,نسبت به برون‌سپاری حساسیت چندانی وجود ندارد ومعمولاٌباعث بهبود وضعیت مالی وبهره وری نمی‌شود.

 

 

 

برای بررسی تاثیر-برون‌سپاری در سازمان ,می بایست با نگاهی سیستمی اثرات علی ومعلولی آن در عناصر مختلف مرتبط ارزیابی شود تصمیم برون‌سپاری ,در کوتاه مدت , دارای دواثر عمده برسازمان است:ازیک سو باعث کاهش هزینه های عملیاتی خواهد شدو از سوی دیگر با آزاد شدن سرمایه ,امکان سرمایه گذاری در سایر حوزه¬ها¬را¬برای¬سازمان فراهم خواهد ساخت,در نهایت ,برآیند این دو تاثیر ,می تواند باعث افزایش سودمندی برای سازمان وایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهام داران گردد.

لینک کمکی