تحقیق عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه با فرمت ورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه با فرمت ورد :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


تحقیق عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه با فرمت ورد
فهرست مطالب
مقدمه    
 عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه    
 دانش    
 تجربه    
 خانواده    
 نگرش    
 هنجارهای اجتماعی    
 کنترل رفتاری ادراک شده    
 ویژگی های جمعیتی    
 پیشینه تحقیق    

 

 


عصر ما عصر شتاب و سرعت, دگرگونی و تغییر است. موج این تغییرات, زندگی همه ما را خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو جامعه ایی در جهت سازگاری با تغییرات و رقابت جهانی  پیشتاز خواهد بود که از نیروی انسانی ماهر و متخصص و خلاق برخوردار باشد.

 

 

 

رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان دانش آموختگان از جمله چالشهایی است که جامعه ما درگیر آن است. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی, اجتماعی  و صنعتی یک کشور می‌شود, فعالیتهای کارآفرینانه, برخورداری از روحیه کارآفرینانه و در نهایت کارآفرینی انسان است.

 

 

 

در عصر حاضر که با افزایش جمعیت, جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و سرعت هستند و در پی آن, پیچیدگی آن‌ها نیز رو به فزونی است, کارآفرینی در یک تعامل چند سویه‌ یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال, هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری ها و بهبود فرآیندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی, به شدت مورد نیاز است. حتی می‌توان بحث کارآفرینی در عصر مدرن امروزی یکی از اصلی ترین راهبردهای بنیادی هر کشور محسوب می‌شود. سه دلیل مهم برای توجه به مقوله کارآفرینی, تولید ثروت, تولید تکنولوژی و اشتغال مولد است.

لینک کمکی