توالي يابي ناحيه اگزون سوم ژن IGF1 در گوسفند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توالي يابي ناحيه اگزون سوم ژن IGF1 در گوسفند :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 18

فاکتور رشد شبه انسولین (IGF1) پپتیدی تک زنجیره با وزن مولکولی 5/7 کیلو دالتون است. این فاکتور دارای فعالیتی شبیه انسولین بوده و مهمترین فاکتور رشد در بدن می­باشد که نقش مهمی در تکثیر, تمایز و رشد سلول­ها دارد. ژن IGF1 در گوسفند روی کروموزوم شماره 3 قرار دارد. این ژن بیشتر به عنوان یک ژن منتخب برای پیش بینی رشد و صفات کیفی گوشت در برنامه­های بهبود ژنتیکی حیوانات مطرح است. هدف از این تحقیق, یافتن چند­شکلی در ناحیه اگزون سوم ژن IGF1 در گوسفند بود. در این پژوهش از تعداد 25 راس گوسفندان نژاد مهربان, قره گل, قزل, لک قشقایی و بهمئی به طور تصادفی با تیوب­های حاوی EDTA خونگیری شد. پس از استخراج DNA, ناحیه اگزون سوم توسط آغازگر­های اختصاصی با روش PCR تکثیر و تعیین توالی گردید. نتایج نشان داد که دو چندشکلی در اینترون دوم و سوم وجود دارد. همچنین ساختار پروتئین ژن IGF1 با استفاده از نرم افزار Swiss-pdb viewer و VMD مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که این ژن دارای سطح بالایی از حفاظت شدگی تکاملی است و این پروتئین دارای ساختاری متشکل از مارپیچ های نامنظم آلفا می­باشد.

لینک کمکی