آناليز مولکولي و بررسي بيان ژن استيل ترانسفراز مخمريAYT1 ) ) جهت سم زدايي توکسين فوزاريومي DON در لاين هاي نسل دوم گندم تراريخته (Triticum aestivum )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آناليز مولکولي و بررسي بيان ژن استيل ترانسفراز مخمريAYT1 ) ) جهت سم زدايي توکسين فوزاريومي DON در لاين هاي نسل دوم گندم تراريخته (Triticum aestivum ) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 18

            گندم یکی از مهمترین غلات تامین­کننده نیازهای غذایی انسان در کشورهای مختلف جهان, بخصوص کشورهای در حال توسعه است. بلایت فوزاریومی سنبله گندم یکی از بیماری­های رایج و آسیب­رسان به این محصول است که عامل این بیماری قارچ Fusarium graminearum می­باشد. این بیماری علاوه بر تاثیر منفی بر روی عملکرد محصول, با تولید مایکوتوکسین­های خطرناکی نظیر توکسین دی­اکسی­نیوالنول (DON­) بر روی کیفیت دانه­های تولیدی نیز اثرات منفی می­گذارد و خطراتی را برای سلامتی انسان و دام در پی دارد. ایجاد تغییر شیمیایی در ساختار توکسین DON می­تواند از تجمع این توکسین درون دانه بکاهد. ژن ­AYT1­ کدکننده یک آنزیم استیل ترانسفرازی بوده و در کاهش سمیت توکسین DON نقش دارد. در این تحقیق گیاهان نسل دوم گندم تراریخته حاوی این ژن, جهت بررسی تلفیق پایدار و بیان مناسب ژن انتقال­یافته با استفاده از روش­های مولکولی شامل PCR, RT-PCR و روش دورگه سازی سادرن مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از حضور پایدار و بیان مناسب ژن AYT1 در اکثر گیاهان نسل دوم گندم تراریخته مورد بررسی بود. واکنش RT-PCR از روی RNA استخراج شده در گیاهان تراریخته, نشان­دهنده رونویسی ژن در سطح RNA در 23 لاین از گیاهان مورد مطالعه بود. نتایج آنالیز دورگه­سازی سادرن جهت بررسی تعداد نسخه های ژنی ورودی در گیاهان تراریخته مورد بررسی, حاکی از ورود بیش از یک نسخه از ژن AYT1 در برخی از لاین­های مورد بررسی بود.

لینک کمکی