بهينه سازي القاء و شرايط کشت ريشه هاي مويين تراريخته در گياه دارويي گل ميموني بياباني (Scrophularia deserti)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهينه سازي القا و شرايط کشت ريشه هاي مويين تراريخته در گياه دارويي گل ميموني بياباني (Scrophularia deserti) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 26

گل میمونی بیابانی یک دارویی مهم متعلق به خانواده Scrophulariaceae است. تحقیقات نشان داده است که عصاره این گیاه دارای خواص ضد دیابتی و ضد سرطانی است. این گونه منبع با ارزشی از ترکیبات فعال بیولوژیکی مخصوصا گلیکوزیدهای ایروئیدی و فلاونوییدها است. سیستم ریشه مویین می­تواند برای تولید درون شیشه­ای ترکیبات با ارزش دارویی استفاده شود. در این تحقیق, ریشه­های مویین تراریخته در گل میمونی بیابانی بواسطه تلقیح با باکتری Agrobacterium rhizogenes سویه A13 تولید شدند. تاثیر ریزنمونه­های مختلف (گیاهچه بدون ریشه­چه, کوتیلدون و برگ) تهیه شده از گیاهچه­های درون شیشه­ای با سنین مختلف (10, 18, 25, 50 و 72 روزه) در 3 زمان مختلف تلقیح (5, 15 و 30 دقیقه) بر کارآیی القا ریشه مویین مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر تعداد ریشه­های مویین (33/22 ریشه در هر ریزنمونه) در ریزنمونه­های گیاهچه­ای 18 روزه تلقیح شده با باکتری به مدت 5 دقیقه حاصل شد. تایید تراریختی ریشه­های مویین بوسیله PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن­های rolA و rolB انجام گرفت. برای تعیین محیط کشت مناسب برای رشد بهینه ریشه­های مویین, دو لاین G و H در چهار محیط کشت مختلف(MS,MS  ½, B5 و PGoB) کشت شدند. نتایج نشان داد که MS بهترین محیط کشت برای افزایش زیست توده ریشه­های مویین است. لاین H بیشترین زیست­توده (33/16میلی­گرم در 30 میلی­لیتر محیط کشت) را بعد از 4 هفته کشت تولید کرد. سیستم ریشه مویین ایجاد شده در این مطالعه می­تواند برای بررسی تولید متابولیت­های مهم دارویی گل میمونی بیابانی استفاده گردد.

لینک کمکی