توجه به ساختارمندي قرآن در کلام الهي و روايات اهل بيت (ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توجه به ساختارمندي قرآن در کلام الهي و روايات اهل بيت (ع) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 37

قرآن کریم, این کلام الهی, از اجزائی تشکیل شده است که هر یک, کارکرد خاص خود را دارند. یکی از این اجزا مهم, سوره می باشد که هر یک با ساختار و شاکله ی خاص خود, شخصیت و هویتی ویژه دارد. مفهوم ساخت به معنای شبکه ای است که عناصرآن در ارتباط متقابل با یکدیگر است و مفهوم ساختار سوره ناظر به تبیین نظم و ارتباط آیات, انسجام اجزا و نیز ارتباطی است که بین همه این اجزا با کلیت سوره ایجاد می شود. نگاه ساختارگرایانه به قرآن پیشینه در صدر اسلام دارد و در خود کلام الهی و روایات اهل بیت (ع) با ارائه ی گونه های متعدد روایی قابل رهگیری است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که مفهوم اولیه ساختار در بیان قرآن و کاربرد آن در روایات اهل بیت(ع) چگونه است از مهم ترین مصادیق توجه به این ارتباطات در کلام اهل بیت(ع) می توان به سرآغاز و پایان سوره, تبیین مفردات با نظر به کلیت سوره, ارتباط آیات مجاور و غیر مجاور, تفسیر سیاقی آیات و تقسیم بندی ساختار سوره در احادیث اشاره کرد. این موضوع ریشه در تفسیر قرآن به قرآن دارد و هدف این نوشتار بررسی این موضوع در سخن قرآن و حدیث است.

لینک کمکی