نقد قرائت سرياني- آرامي لوکزنبرگ از آيه 24 سوره مريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقد قرائت سرياني- آرامي لوکزنبرگ از آيه 24 سوره مريم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 29

مفسران مسلمان در تفسیر آیه فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا (مریم, 24), عبارات تحتها و تحتک را به معنای زیر پای مریم و واژه سریا را عمدتا به معنای جوی آب و برخی به عیسی تفسیر کرده و در نتیجه, این آیه را چنین معنا کرده اند: پس عیسی مادرش را از زیر پای او ندا که: اندوهگین مباش؛ همانا پروردگار تو زیر پایت جوی آبی پدید آورده است. کریستف لوکزنبرگ در کتاب قرائت سریانی-آرامی از قرآن , این دو را دارای اصلی سریانی دانسته, اولی را به معنای هنگام زایمان و دومی را به حلال زاده معنا کرده است. از نظر وی, این آیه را باید چنین معنا کرد: پس, هنگام زایمان او [فرشته ] مریم را ندا داد که: غم مدار, پروردگارت زایمان تو را حلال (مشروع) دانسته است در این مقاله با بررسی این واژه ها از نظر زبان شناسی تاریخی تطبیقی عربی- سریانی, دیدگاه لوکزنبرگ مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نویسندگان, با بررسی معاجم سریانی, به این نتیجه دست یافته اند که برداشتهای آقای لوکزنبرگ در تفسیر واژگان یاد شده, گزینشی و غیر دقیق است. از این رو, حتی مطابق منابع سریانی نیز دیدگاه مفسران مسلمان بر دیدگاه لوکزنبرگ ارجحیت دارد.

لینک کمکی