روش هاي بيان رويدادهاي تاريخي در داستان هاي قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن روش هاي بيان رويدادهاي تاريخي در داستان هاي قرآن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 37

بخش فراوانی از آیات قرآن کریم را بیان داستان های پیشینیان تشکیل می دهد. خداوند در این داستان ها از روش ها و اسلوب های خاصی برای بیان رویدادهای تاریخی و سرگذشت پیشینیان بهره برده است که در سایه آنها تصاویر زیبایی را می آفریند و حوادث و رویدادهای تاریخی را به بهترین شکل بیان می نماید, و از این طریق پیام های قرآن در دل و جان مخاطب نفوذ می کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به مطالعه علمی این روش ها در داستان های قرآن می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد خداوند از روش های متعددی برای بیان داستان ها بهره برده است, برخی از مهم ترین این روش ها عبارتند از: تکرار برخی فرازهای داستان ها, معرفی و شناساندن اسوه ها در داستان های قرآن, بهره گیری از روش تبلیغ غیر مستقیم, بهره گیری از روش شخصیت پردازی در داستان های قرآن, بهره گیری از روش گفتگو در ارائه هر چه بهتر مقصود, بهره گیری از اسلوب استفهام, بارز کردن نقش توده مردم در سازندگی و جهت دهی به جامعه از طریق داستان و برخی موارد دیگر.

لینک کمکی