طبقه بندي شاخص هاي دانشي و مهارتي انس با قرآن کريم (از منظر کارشناسان حوزه آموزش و مديريت امور قرآني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طبقه بندي شاخص هاي دانشي و مهارتي انس با قرآن کريم (از منظر کارشناسان حوزه آموزش و مديريت امور قرآني) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 36

یکی از مشکلات علمی در حوزه فعالیت های آموزشی و تبلیغی ترویجی قرآنی, فقدان شاخص های دقیق, مدون و طبقه بندی شده برای سنجش میزان و سطح انس افراد با قرآن کریم است. نبود این شاخص ها به عدم ارزیابی دقیق نتایج بسیاری از فعالیت ها مخصوصا در حوزه آموزش منجر می شود. نویسندگان در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکنیک بحث گروهی با حضور برخی از اساتید و فعالان این حوزه, شاخص هایی طبقه بندی شده به عنوان پیامد دانشی و مهارتی انس با قرآن کریم مطرح ساخته اند تا به کمک آنها بتوان ارزیابی دقیق تری در خصوص میزان و سطح انس با قرآن کریم در افراد مختلف نمود. دو شاخص آشنایی با متن قرآن و آشنایی با مفاهیم قرآن به عنوان دو شاخص کلان و شاخص های تشخیص متن قرآن از سایر متون , تشخیص کاربرد یا عدم کاربرد کلمات در قرآن , تشخیص جایگاه کلمات در آیات, آیات در سوره ها و سوره ها در قرآن , خواندن درست و روان آیات قرآن از روی انواع خطوط و مصاحف , آشنایی با ضبط کلمات قرآن و آشنایی با نگارش کلمات قرآن ذیل شاخص کلان آشنایی با متن قرآن و شاخص های درک معنای آیات قرآن , توانایی یافتن مفاهیم در قرآن , توانایی استشهاد به قرآن در گفتار و نوشتار , توانایی تدبر و دریافت معارف از آیات , تشخیص مضامین آیات قرآن در سایر متون و توانایی قضاوت ارزشی نسبت به مفاهیم مختلف بر اساس قرآن ذیل شاخص کلان آشنایی با مفاهیم قرآن, به عنوان شاخص های اصلی مشخص و در سه سطح شاخص های مقدماتی, پیشرفته و عالی طبقه بندی شده اند.

لینک کمکی