تبيين انسجام محتوايي سوره لقمان با روش تحليل محتواي کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين انسجام محتوايي سوره لقمان با روش تحليل محتواي کيفي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 40

چکیده تبیین انسجام محتوایی در سوره های قرآن کریم رهیافتی موثر در نفی شبهه خاورشناسان درباره پراکندگی و ناپیوستگی متن قرآن کریم است. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی انسجام محتوایی در آیات سوره لقمان و کشف مفاهیم محوری برای تبیین ارتباط میان آیات این سوره بپردازد. بر این اساس در چارچوب روش تحلیل محتوای کیفی و با استخراج و دسته بندی مفاهیم آیات روشن گردید که هر چند در این سوره به ظاهر از موضوعات متعدد و مختلفی سخن به میان آمده است اما محور اصلی مفاهیم این سوره مدح حکمت و چگونگی حصول آن است که شامل سه محور فرعی قرآن کتاب حکیم و حکیم پرور , لقمان و شایستگی رسیدن به حکمت توحیدی , و اسباب حصول حکمت توحیدی است. همچنین در این سوره دسته ای از مفاهیم مربوط به حکمت مانند: شکر, توحید, طاعت, هدایت, رحمت, فلاح, در برابر مفاهیم مربوط به لهو مانند کفر, شرک, جهل, ظلم, ضلال قرار می گیرد.

لینک کمکی