مطالعه تحليلي روش شناسي پژوهش هاي حديثي خاورشناسان در ميراث اماميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه تحليلي روش شناسي پژوهش هاي حديثي خاورشناسان در ميراث اماميه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 37

کشف روش های مطالعاتی خاورشناسان در میراث حدیثی شیعه و رویکردی که آنان در هر کدام از ابزارهای روشی پژوهش خویش برگزیده اند, مقدمه رسیدن به مسائل دیگری؛ همچون: اندیشه ها و عرصه ها و سپس ارزیابی, تحلیل و نقد آنان است. مطالعات خاورشناسی در این حوزه به سه روش عمده تاریخی, تطبیقی و توصیفی تقسیم می شوند, که در هر کدام, رویکردهای خاصی را شاهد هستیم: در مطالعات تاریخی, دو رویکرد تحلیلی و تحلیل درون متنی, در مطالعات تطبیقی, دو رویکرد تاریخی تحلیلی و تحلیل درون متنی و در مطالعات توصیفی, چهار رویکرد تاریخی تحلیلی, تحلیل درون متنی, پدیدارشناسی, و ساختارشناسی. افزون بر این, در برخی موارد, شاهد تلفیقی از چند روش هستیم. مطالعه پیش رو, با تحلیل مجموعه فعالیت های خاورشناسان در میراث حدیثی امامیه, از ابتدا تا کنون و انواع گونه های پژوهشی ایشان در این حوزه, روش ها و رویکردهای روشی ایشان را استخراج, بررسی و تحلیل کرده, به ارزیابی این روش ها می پردازد.

لینک کمکی