تحليل انتقادي دلايل قائلان به نظريه ي تکرار نزول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل انتقادي دلايل قائلان به نظريه ي تکرار نزول :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 38

در منابع تفسیری و علوم قرآنی, در مواردی, در تعیین سبب نزول, یا مکی و مدنی بودن برخی آیات و سور, از تکرار نزول آنها سخن رفته است. طرفداران این دیدگاه, در مواجهه با روایات متعدد و متعارض, نظریه تکرار نزول را مطرح کرده اند. این گروه از محققان, برای تشخیص سبب نزول آیه, صحت سند و نوع تعبیر راوی را ملاک قرار داده اند؛ اما محدود کردن ملاک تشخیص سبب نزول یا مکی و مدنی بودن آیات و سور به صحت سند و تعبیر راوی, در کنار پیش فرض اولیه آنان مبنی بر عدم اجتهاد راویان, مشکل ظهور روایات مختلف و متعارض را به وجود آورده است, از این رو, به دلیل عجز از ترجیح روایات متعارض موجود در این حوزه, آنها را بر تکرار نزول حمل کرده و عملا از ورود به حوزه­ی نقد و انکار روایات اجتناب ورزیده اند؛ حال آنکه دلایل طرفداران این نظریه, از نظر علمی, اتقان لازم را ندارند, میان روایات مرتبط با حوزه­ی نزول آیات و سور مورد نظر بر اساس قواعد حدیث شناسی, امکان ترجیح وجود دارد؛ ضمن آنکه اقوال طرفداران این نظریه در توجیه مصادیق مورد ادعا متعارض بوده و عدم ثبت آیات و سور مورد ادعا در مصحف رسمی شاهدی دیگر بر عدم صحت نظریه تکرار نزول است.

لینک کمکی