يک روش جديد براي اندازه گيري ضريب هدايت هيدروليکي غير اشباع با استفاده از رطوبت سنج چهارالکترودي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن يک روش جديد براي اندازه گيري ضريب هدايت هيدروليکي غير اشباع با استفاده از رطوبت سنج چهارالکترودي :
تعداد صفحات : 8

اساسی ترین پارامتر در مطالعه حرکت آب در خاک ضریب هدایت هیدرولیکی می باشد, که در دو حالت اشباع و غیر اشباع بررسی می گردد. در تحقیق حاضر یک روش جدید برای اندازه گیری رطوبت معرفی شده و با تلفیق آن با مدل کمپل در تعیین تیوریک منحنی رطوبتی خاک, روشی جدید برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی خاک های غیر اشباع ارایه شده است. روش اندازه گیری رطوبت, استفاده از رطوبت سنج های چهارالکترودی است  که در لایه های خاک داخل محفظه آزمایش, جاگذاری می شوند. با استفاده از حل معادله دیفرانسیل ریچاردز به روش تفاضلات محدود ضریب هدایت هیدرولیکی خاک مورد آزمایش که رس لای دار مازندران می باشد؛ با رطوبت های اولیه مختلف تعیین می گردد. معادله برازشی تطبیق مناسبی با نتایج آزمایش ها برای بیان رابطه هدایت هیدرولیکی و رطوبت حجمی نشان می دهد و نتایج در محدوده قابل قبولی برای این نوع خاک قرار می گیرد.

لینک کمکی