تاثير لاغري در ساختمانهاي بلند در حالت خطي و ديناميکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير لاغري در ساختمانهاي بلند در حالت خطي و ديناميکي :
تعداد صفحات : 12

از جمله مواردی که در رفتار لرزه ای ساختمان ها موثر بوده ولی در آیین نامه ها به آن به صورت صریح توجه نشده است نسبت لاغری سازه (ارتفاع به بعد کوچک ساختمان) است.در این مقاله برای دو سیستم مختلف ساختمان خمشی و مهاربندی شده با مقادیر پارامتر لاغری 2 تا 6 طراحی انجام شده و سپس با انجام آنالیز خطی و غیر خطی, نیروهای داخلی (در ستون ها و تیرهای قاب کناری و میانی), حداکثر تغییر مکان طبقات (در حالت خطی و غیر خطی) و توزیع مفاصل پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در سازه های خمشی بین نسبت لاغری 3 تا 5 متوسط نیروهای داخلی در حالت خطی متفاوت کرده و در حالت غیر خطی پس از نسبت لاغری چهار تغییر مکان ماکزیمم طبقات در جهت عرضی روند افزایشی ندارد و احتمال مکانیزم سازه ای بین نسبت لاغری 3 تا 5 افزایش می یابد و در سازه های مهاربندی شده تغییر مکان ماکزیمم طبقات در جهت طولی و عرضی پس از ضریب لاغری چهار روند یکنواخت تری دارد و مکانیزم سازه ای ایجاد نمی شود.

لینک کمکی