بررسي پاسخهاي ديناميکي سازه هاي دريايي شناور از نوع يدک کش تحت تاثير امواج دريا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي پاسخهاي ديناميکي سازه هاي دريايي شناور از نوع يدک کش تحت تاثير امواج دريا :
تعداد صفحات : 13

امروزه به علت استفاده از شناورها در زمینه های مختلف اقتصادی و نظامی و ... صنعت کشتی سازی پیشرفت زیادی نموده است. همگام با این پیشرفت ها مباحث اصلی دینامیک شناورها مطرح شده و بررسی حرکات مختلف این سازه ها در اقیانوس ها, بخصوص خسارات وارده بر قسمت جلویی سینه کشتیها بر اثر حرکات مذکور که مهمترین آنها در اثر پدیده اسلمینگ 1 حاصل می شود, مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه اصول فیزیکی حاکم بر حرکات کشتی در امواج چندان پیچیده نیست ولی معادلات و محاسبات مربوطه بسیار وقت گیر بوده, از طرفی دیگر تجهیز و استفاده از آزمایشگاه های سازه های دریایی برای بررسی عملی رفتار دینامیکی شناورها بسیار پر هزینه می باشد. در این مقاله ضمن توجه به اصول حاکم بر تحریکات دینامیکی شناورها در رابطه با حرکت امواج و مشخصات فیزیکی و هندسی مقطع, پاسخهای دینامیکی یک شناور از نوع یدک کش, مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب که ابتدا با استفاده از نرم افزار اجرا محدود ANSYS9 سازه شناور, مدلسازی شده و تحت تحریکات دینامیکی امواجی با مشخصات مختلف از نظر طول موج, فرکانس, ارتفاع موج, امواج دارای فرکانس تشدید, امواج تصادفی و سرعتهای مختلف شناور در این شرایط قرار می گیرد. بستر ایجاد شده برای این شناور فنرهایی خواهند بود که جایگزین آب دریا شده و از نوع فنرهای یکطرفه فشاری می باشند تا مشکل کشش فنرها هنگام تلاطم های دریایی شناور بخصوص زمان برخاستن شناور از سطح آب وجود نداشته باشد. در تحلیل نمونه ها برای هر نمونه یک آنالیز جداگانه انجام می شود و کلیه آنالیزها دینامیکی غیر خطی می باشند. با ذخیره سازی و استخراج نتایج موردنظر از مجموعه آنالیزهای انجام شده, نمودارهای لنگر خمشی دینامیکی, نیروی برشی دینامیکی و نیز تغییر مکانهای دینامیکی حداکثر بصورت گرافهای سه بعدی با استفاده از نرم افزار MATLAB6 رسم می شوند. نهایتا با توجه به نمودارهای بدست آمده پاسخهای دینامیکی شناور ارزیابی می گردد.  

لینک کمکی