بررسي رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتن CFST

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتن CFST :
تعداد صفحات : 13

ستونهای فولادی پر شده با بتن CFST نوعی از ستونهای مرکب می باشند, که بدلیل مزایای فراوانی که نسبت به ستونهای بتن آرمه و فولادی دارند استفاده از آنها مخصوصا در ساختمانهای بلند در سالهای اخیر رواج زیادی پیدا کرده است. از جمله این مزایا می توان به سادگی نصب و اجرا, مسایل اقتصادی, حذف هزینه های قالب بندی, عملکرد خوب در مقابل نیروهای لرزه ای, مقاومت بیشتر با حجم کمتر و شکل پذیری بالا اشاره نمود. در این تحقیق رفتار ستون های CFST و اثر ورق های سخت کننده که در نواحی بحرانی (محل تنش های حداکثر) در داخل ستون به جدار فولادی جوش می شوند, بصورت تحلیلی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد. در این بررسی ها 6 نمونه ستون با مقیاس حدود 3/1 در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار ANSYS تحلیل شده است. همچنین نمونه های موردنظر در آزمایشگاه سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی مورد آزمایش قرار گرفته اند. تعدادی از نمونه ها بدون ورق های سخت کننده بوده و در تعدادی ورقهای سخت کننده در ناحیه بحرانی ستون قرار داده شده است. نمونه ها در تحلیل و آزمایشات تحت بار محوری فشاری برابر Pu 0.2توام با بارجانبی متناوب افزایش یابنده تا انهدام کامل ستون قرار میگیرند و منحنی های رفتاری نمونه ها ترسیم شده و مورد بررسی قرار می گیرند. از لحاظ شکل مقطع عرضی, سه شکل دایره, مربع و هشت ضلعی در نظر گرفته شده است.  

لینک کمکی