نحوه برآورد رسوبگذاري مخازن با استفاده از مدل رياضي GSTARS2.1 و نرم افزار ILWIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نحوه برآورد رسوبگذاري مخازن با استفاده از مدل رياضي GSTARS2.1 و نرم افزار ILWIS :
تعداد صفحات : 12

انتقال و انباشت رسوب در سدهای مخزنی سبب کاهش حجم و عمر مفید مخازن ذخیره آب می گردد. با توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آن و هزینه بالا و زمان بر بودن احداث مخازن, به خصوص کمبود ساختگاه مناسب جهت احداث مخازن جدید, اهمیت بررسی پدیده انباشت رسوب در مخازن, را جهت ارایه راهکاری مناسب, از لحاظ صرف وقت و هزینه در برآورد, پیش بینی رسوب مخزن و ارایه فرامین مدیریتی در کنترل مخازن را کاملا مشهود می سازد. از آنجا که در راههای ارایه شده جهت برآورد رسوب مخازن در زمان بهره برداری غالبا مستلزم انجام عملیاتهای صحرایی و صرف وقت و هزینه فراوان می باشد. لذا در این تحقیق سعی گردید با تلفیق مدل ریاضی Gstars2.1 و برنامه ILWIS, روش مناسبی در برآورد و پیش بینی رسوب و ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب در مخازن, ارایه شود. جهت بررسی و تحلیل حساسیت, سد مخزنی میناب مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن نشان می دهد که می توان با این روش به تخمین مناسب رسوب مخازن دست یافت.

لینک کمکی