پمپ هيدروالواتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پمپ هيدروالواتور :
تعداد صفحات : 8

   از این پمپ جهت آبیاری مناطقی که آبهای زیر زمینی و یا بستر رودخانه نزدیک زمین می باشد و امکانات استفاده از انرژی باد نیز (Eolienne) وجود دارد می توان استفاده نمود. در این مطالعه هدف آن است که پمپ بتواند آب را بادبی حدود یک لیتر بر ثانیه به ارتفاع یک متر بالا ببرد. بنابراین نمی توان از پمپ های پیشرفته بدلیل عدم امکانات و مخارج زیاد استفاده نمود. در آزمایشگاه مکانیک سیالات تجربی اورسی فرانسه (L. M. E. F) مدلی از این پمپ درست شده است و آزمایشگاه کافی روی مدل انجام گرفته و نتایج حاصل گویای آن است که امکان ساخت این پمپ در عمل وجود دارد و می توان جهت استفاده کشاورزان توصیه شود.

لینک کمکی