بررسي روشهاي بهسازي ساختمانهاي مصالح بنايي بدون کلاف بندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي روشهاي بهسازي ساختمانهاي مصالح بنايي بدون کلاف بندي :
تعداد صفحات : 12

    احداث ساختمانهای با مصالح بنایی در سطح وسیعی در کشور ما در حال اجراست و طبق آمارهای موجود, در حال حاضر یکی از پر تعدادترین نوع ساختمانها را در کشور تشکیل می دهند. آموزه های زلزله های گذشته حاکی از خسارات مالی و جانی فراوان این ساختمانها داشته که خود نشان از عملکرد نامناسب آنها بوده است. از طرفی رفتار پیچیده آنها که ناشی از رفتار ناهمگن, غیر خطی و صفحه ای بودن اجزا آنهاست, باعث آن شده است که ساختمانهای با مصالح بنایی در ردیف ساختمانهای آسیب پذیر در برابر زلزله قرار گیرد, پس می توان گفت که بررسی این نوع ساختمانها چه برای طراحی ساختمانهایی که بعدا ساخته خواهند شد و چه برای مقاوم سازی ساختمانهای موجود ضروری به نظر می رسد. در این مقاله, ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای با مصالح بنایی غیر مسلح با استفاده از منحنی ظرفیت ساختمان که معرف مقاومت لرزه ای آنها نیز هست, مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نحوه به دست آوردن خصوصیات مکانیکی و منحنی های مقاومت برشی دیوارهای کلاف بندی شده به منظور برداشتن گام اول در جهت مدل سازی بیان می گردد. در مراحل بعد نحوه مدلسازی سه بعدی این ساختمانها با استفاده از نرم افزار مهندسی SAP 2000, که می تواند گامی موثر در جهت شناخت رفتار آنها, در حالتها و ابعاد مختلف کلاف گذاری باشد, بررسی می شود. سپس با تحلیل استاتیکی غیر خطی آنها و بررسی مدلهای تحلیل شده می توان به تغییر مکان نسبی طبقات, میزان شکل پذیری و مکانیزم شکست در ساختمان دست یافت, که از جمله نتایج به دست آمده می توان به این مورد اشاره کرد که کاهش ابعاد کلافهای افقی باعث کاهش اتلاف انرژی و شکل پذیری در ساختمان می گردد و هنگامی که ابعاد کلاف های افقی و قایم با هم برابر و مساوی ضخامت دیوار می باشد از لحاظ تغییر مکان نسبی و شکل پذیری در ساختمان بهترین حالت مشاهده می شود, همچنین در ساختمانهایی که ابعاد کلاف های قایم آنها ضعیف بوده و کمتر از ضخامت دیوار می باشد, مکانیزم شکست در کلافها همراه با دیوارها و بیشتر در طبقه اول اتفاق افتاده است, به طوری که در تعدادی از مدلها, کلافها و دیوارهای طبقه دوم آسیبی ندیده اند.

لینک کمکی