بررسی سوانح هواپیمایی ایران در سال 1387 تا 1397و بررسی عوامل موثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی سوانح هواپیمایی ایران در سال 1387 تا 1397و بررسی عوامل موثر بر آن :

تحقیق بررسی سوانح هواپیمایی ایران در سال 1387 تا 1397و بررسی عوامل موثر بر آن, در قالب فایل word و در 27 صفحه.


این مقاله شامل چکیده, مقدمه, فرضیه های تحقیق, پیشینه تحقیق, قلمرو تحقیق, اهداف تحقیق, اهمیت تحقیق, منابع و ... می باشد.


بخشی از متن فایل:

تاریخچه صنعت عظیم هوانوردی نشان دهنده حوادث و تلفات غم انگیز در حمل ونقل هوایی است.در بروز سوانح هوایی یک عامل اصلی و چند عامل کمکی وجود دارند و به ندرت یک عامل باعث بروز سانحه می گردد.به همین دلیل عوامل بروز سانحه هوایی به سه دسته کلی انسانی,عوامل فنی هواپیما,و عوامل مربوط به محیط مربوط به پرواز دسته بندی می شود.
با وجود سیستم های پیچیده ی هدایت و ناوبری امروزی این وسیله بزرگ مکانیکی نسبت به همتایان مدرن خود ایمن بوده و در حال حاضر برخی از خدمه های پروازی هستند که مرگبارتر از هواپیما پرواز می کنند.
از موارد مورد نیاز, مهارت ها و دانش های کافی برای پرواز با دستگاه, درک صحیح آلات دقیق و مهارت ناوبر در تفسیر اطلاعات خروجی است که استفاده ازخروجی صحیح داده ها به کنترل و هدایت هواپیما میانجامد.
براساس اعلام اداره هوانوری فدرال مسافرت های هوایی FAA تا سال 2025 نسبت به سال 2005 دو برابر خواهد شد و بر همین اساس با افزایش ترافیک هوایی خطر سوانح هوایی هم رو به افزایش است ...


بررسی سوانح هواپیمایی ایران در سال 1387 تا 1397و بررسی عوامل موثر بر آن
فهرست مطالب:

مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات

قلمرو تحقیق
سوالات یا فرضیات تحقیق
تعاریف و مفاهیم واژه ها
فصل دوم:بررسی سوانح هوایی
3 شهریور 1387؛هواپیمایی آسمان
سانحه 24 تیر 1388؛هواپیمایی کاسپین
سانحه 2 مرداد 1388؛هواپیمایی آریاتور
20 مرداد 1388؛هواپیمایی آسمان
4 بهمن 1388؛هواپیمایی تابان
19 دی 1389؛ایران ایر
12 شهریور 1390؛هواپیمایی ماهان
20 اردیبهشت 1390؛هواپیمایی آسمان

19 مرداد 1393؛شرکت سپاهان ایر
8 بهمن 1394؛هواپیمایی زاگرس
29 بهمن 1396,هواپیمایی آسمان
فصل سوم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
نگاهی کلی به پرواز های مسافربری ایران از سال 1387 تا 1397ایران
تلفات سالیانه هواپیمایی(فقط مسافربری)

تلفات بر اساس شرکت هواپیمایی
نقش عوامل محیطی,فنی,انسانی در سوانح هوایی سال های 1387تا 1397
سوانح براساس نوع هواپیما
فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات
پاسخ به فرضیات و سوالات تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادات
مانبع و ماخذ

لینک کمکی