مقاله اثر‌بخشي بازي‌درماني بر بهبود توجه ديداري در دانش‌آموزان با ناتواني يادگيري املا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر‌بخشي بازي‌درماني بر بهبود توجه ديداري در دانش‌آموزان با ناتواني يادگيري املا :

چکیده هدف: توجه دیداری از مهارت‌ها و توانایی‌های مهم است که هر یک از دانش‌آموزان جهت طی‌نمودن مقاطع تحصیلی ملزم به داشتن آن هستند که این مهارت در دانش‌آموزان مبتلابه ناتوانی یادگیری املا دچار نقص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقاله اثر‌بخشي بازي‌درماني بر بهبود توجه ديداري در دانش‌آموزان با ناتواني يادگيري املا در مطالعه مورد منفرد بود.روش‌بررسی: شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر سه دانش‌آموز مراجعه‌کننده به کلینیک درمانی شناخت شهر اصفهان بود. برای هریک از شرکت‌کنندگان 3 جلسه به‌عنوان خط پایه, 12 جلسه بازی‌درمانی و 3 جلسه پیگیری اعمال شد. برای سنجش میزان توجه دیداری از آزمون عصب روانشناختی نپسی (NEPSY) و سنجش ابتلا به ناتوانی یادگیری املا, از آزمون تشخیص املا استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که طی تحلیل دیداری نمودار داد‌ه‌ها بر اساس شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل دیداری, مداخله مورد نظر درباره هر سه شرکت‌کننده اثر‌بخش بوده است (با PND صد در صد برای هر سه شرکت‌کننده). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه دیداری به طریق بازی‌درمانی در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املا بهبود پیدا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان از بازی‌درمانی به‌عنوان یک روش درمانی در بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری املا استفاده کرد.

لینک کمکی