مقاله بررسي توزيع عوامل شناخته‌شده معلوليت، در خانواده‌هاي داراي فرزندان معلول جسمي و ذهني شهرستان خميني‌شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي توزيع عوامل شناخته‌شده معلوليت, در خانواده‌هاي داراي فرزندان معلول جسمي و ذهني شهرستان خميني‌شهر :

چکیده مقدمه: پژوهش حاضر که تحقیقی توصیفی و از شاخ میدانی است, با هدف بررسی توزیع عوامل شناخته‌شد معلولیت, در خانواده‌های دارای فرزندان معلول جسمی و ذهنی شهرستان خمینی‌شهر انجام شده است. روش‌بررسی: تعداد 252 نفر از افراد دچار معلولیت, با روش نمونه‌گیری تصادفی‌طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نام محقق‌ساخت 35سؤالی بوده و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات, از آزمون تی و مجذور خی استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اکثر مادران (756‌درصد) با همسر خود نسبت فامیلی دارند. 278 ‌درصد در دروان بارداری معروض ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. نیز 218 درصد در دوران بارداری, دچار تصادفات و ضربه به شکم شده و 667 درصد تحت‌نظر پزشک متخصص نبوده‌اند. اکثر مادران (679درصد) از خطرناک‌بودن ازدواج فامیلی و 77‌درصد از خطرناک‌بودن بارداری, بعد از 35سالگی آگاهی نداشتند. اکثر آن‌ها (699 درصد) نمی‌دانستند که نباید بدون تجویز پزشک دارو مصرف کنند. همچنین 48‌درصد, در دوران بارداری, به مشکلات عصبی دچار بوده‌اند. همین‌طور, 401 درصد زایمان سخت و طولانی داشته, 278 درصد در نوزادی حادثه‌ای برای فرزندشان ایجاد شده و 433 درصد معلولان, در نوزادی دچار تب و تشنج شده‌اند. نتیجه‌گیری: بین ازدواج فامیلی و تعداد معلولان این شهرستان (001>P) و بین عوامل فرهنگی و تعداد معلولان (0001>P) , رابط معنی‌داری وجود دارد؛ پس, لازم است بخش اعظم برنامه‌های پیش‌گیری از معلولیت‌ها, به تأسیس و گسترش مراکز مشاوره ژنتیک و فراگیر‌کردن امکانات مشاور ازدواج و بارداری و ارائه آموزش‌های لازم به مادران باردار و همسرانشان اختصاص یابد.

لینک کمکی