مقاله گزارش موردي: پيشرفت وضوح گفتار يک بزرگسال ناشنواي عميق پيش‌زباني، در بافت‌هاي /g/ و /ga/

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گزارش موردي: پيشرفت وضوح گفتار يک بزرگسال ناشنواي عميق پيش‌زباني, در بافت‌هاي /g/ و /ga/ :

چکیده هدف: گفتار ناواضح از مشکلات اصلی ناشنوایان است. در این پژوهش, بیان کلامی به فرد ناشنوای عمیق بزرگسال آموزش داده شد, با این هدف که امکان آموزش گفتار واضح بدون تکیه بر حس شنوایی و باتکیه‌بر سایر حواس همچون حس لامسه و بینایی و حس حرکت اثبات شود.روش‌بررسی: برای ارزیابی وضوح گفتار, قبل و بعد از درمان, از دو روش تشخیص مورد و نمره‌دهی استفاده شد. براساس قضاوت‌های سه فرد فارسی‌زبان که با گفتار ناشنوایان آشنا نبودند, وضوح صدای /g/ و هجای /ga/ سنجیده شد. این مطالع مداخله‌ای موردمنفرد(Single subject) طی 12 جلس 1ساعته به‌طور میانگین هفته‌ای سه بار انجام شد.یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که براساس ملاک تشخیص مورد, وضوح گفتار در دو بافت صدا و هجای مدنظر, از سطح ناواضح به واضح پیشرفت کرد. براساس ملاک نمره‌دهی, سه فرد شنوا میزان پیشرفت وضوح را 100درصد برآورد کردند.نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد درنتیج درمان, وضوح گفتار این فرد ناشنوا به‌میزان چشمگیری افزایش یافته است؛ بنابراین, می‌توان ادعا کرد افزایش وضوح گفتار, حداقل در بافت‌های مطالعه‌شده, بدون تکیه بر حس شنوایی و باتکیه‌بر سایر حواس امکان‌پذیر است.

لینک کمکی