مقاله تأثير بار درگيري ذهني بر ميزان يادسپاري عبارت‌هاي اصطلاحي از سوي فراگيران زبان انگليسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير بار درگيري ذهني بر ميزان يادسپاري عبارت‌هاي اصطلاحي از سوي فراگيران زبان انگليسي :

این مطالعه که با بهره گیری از فرضی (بار درگیری ذهنی) و از سوی هالستاین و لوفر (2001) مطرح شده است, تلاش می کند تا تأثیر بار درگیری برانگیخته با تمرین را در میزان یادسپاری عبارات اصطلاحی, از سوی فراگیران زبان انگلیسی, بررسی کند. برای این منظور, 60 نفر از فراگیران زن زبان انگلیسی از آموزشگاه زبانی در شهر تهران, در این مطالعه شرکت کردند. پانزده اصطلاح از طریق تمریناتی که سطوح مختلفی از درگیری بار ذهنی را طلب می کرد, به سه گروه از فراگیران آموزش داده شد. این تمرینات شامل تمرین درک مطلب, تمرین پر کردن جای خالی و نگارش بود. سپس, میزان یادسپاری این عبارات اصطلاحی از طریق دو پس آزمون اولیه و متأخر سنجیده شد. نتایج, رابط مستقیمی را بین یادگیری برانگیخته با تمرین و یادسپاری اصطلاحات از سوی اعضا نشان داد. همچنین, یافته ها نشان داد که یادسپاری در تمرینات نگارش بالاترین, در تمرینات پر کردن جای خالی متوسط و در تمرینات درک مطلب کم ترین میزان را داشت. این مطالعه فوایدی برای تحلیل, آموزش و طراحی تمرینات دارد.

لینک کمکی