مقاله روش‌هاي اصلي اصطلاح‌سازي زبان فارسي در آينه زبان روسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روش‌هاي اصلي اصطلاح‌سازي زبان فارسي در آينه زبان روسي :

پژوهش های ساخت‌واژی اصطلاحات طی چند ده اخیر با توجه به نقش عمد نتایج آن ها در مواردی همچون ترجم اصطلاحات و متون فنی اهمیت زیادی یافته اند. برای انجام این قبیل پژوهش ها وجود یک نظام مرجع دسته بندی روش های ساخت, ضروری است. در زبان روسی پژوهشگران مختلفی به بررسی این روش ها پرداخته اند. ماحصل آن دستیابی به نظامی یکپارچه است که بیشتر اصطلاح شناسان در آن توافق کرده اند. در زبان فارسی نیز فرهنگستان زبان و ادب فارسی دسته بندی کلی از روش های اصطلاح سازی ارائه کرده است که تفاوت هایی با زبان روسی دارد. در این کار پژوهشی قصد داریم با تکیه بر نظام دسته‌بندی روش‌های اصطلاح‌سازی در روسی نظام مشابهی را برای زبان فارسی ارائه کنیم. از نظام دسته‌بندی حاصل می‌توان هم در پژوهش های تطبیقی زبان‌های روسی و فارسی و هم در مطالعات تک زبان فارسی و تکمیل دسته بندی ارائه‌شده از سوی فرهنگستان بهره‌ جست.

لینک کمکی