مقاله سبک‌شناسي گفتماني خطبه 28 نهج‌البلاغه از منظر فرانقش انديشگاني و بينافردي بر اساس رويکرد نظريه نقش‌گراي هليدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سبک‌شناسي گفتماني خطبه 28 نهج‌البلاغه از منظر فرانقش انديشگاني و بينافردي بر اساس رويکرد نظريه نقش‌گراي هليدي :

در این پژوهش, سبک گفتمانی خطب 28 نهج البلاغه از منظر دو فرانقش اندیشگانی و بینافردی نظری نقش گرای هلیدی, میزان بسامد فرایندها در فرانقش اندیشگانی و نحو شکل‏گیری و صورت بندی معنا در لای ارتباط با مخاطب برای بیان گفتمانی در سطح فرانقش بینافردی بحث و بررسی شده ‏است. این جستار با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی در پی آن است تا با به کار گیری نظری نقش‏گرای هلیدی در دو سطح فرانقش اندیشگانی و بینافردی در خطب 28 ـ که گفتمانی توصیفی از دنیا و آخرت است ـ ضمن تحلیل بندهای خطبه از جهت بسامد فرایندها‏, نحو تعامل با مخاطب برای انتقال مفاهیم را تبیین کند. نتایج به دست آمده نشان‏ خواهد داد که حضرت علی(ع) با به کار گیری بسامد بالای فرایندهای مادی و وجه خبری در خطبه سعی در ملموس و عینی نشان دادن نگرش خود نسبت به دنیا و آخرت و اقناع‏سازی مخاطب در ترک دنیاپرستی و توجه به آخرت گرایی دارد.

لینک کمکی