مقاله تقويت توانش بينافرهنگي از خلال متون ادبي و راهبردهاي آموزش آن در زبان فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تقويت توانش بينافرهنگي از خلال متون ادبي و راهبردهاي آموزش آن در زبان فرانسه :

توانش بینافرهنگی در یادگیری زبان فرانسه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا زبان و فرهنگ مانند دو روی یک سکه لازم و ملزوم یکدیگرند. به عبارت دیگر, یادگیری زبان تنها به یادگیری دستور و واژگان محدود نمی‌شود, بلکه زبان‌آموز برای برقراری ارتباط می‌بایست فرهنگ کشور مقصد را به خوبی بشناسد و به دیگری احترام بگذارد. از همین رو, آموزش فرهنگ در فرایند یادگیری زبان فرانسه امری ضروری به نظر می‌رسد. ادبیات فرانسه یکی از منابع غنی برای آشنایی با فرهنگ فرانسه محسوب می‌شود و مدرسان می‌توانند با به کارگیری متون ادبی در کلاس‌های درس, فرهنگ فرانسه را به زبان‌آموزان بیاموزند. آموزش زبان به کمک ادبیات صرفاً به کلاس‌های سطوح بالا محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌توانیم از متون ساد ادبی نیز برای آموزش مقدماتی فرهنگ در سطوح پایین‌تر بهره ببریم. در این نوشتار نویسندگان سعی دارند به بررسی متون ادبی سطح مبتدی A1-A2 کتاب ادبیات گام به گام فرانسه و به بررسی جنبه‌های فرهنگی متون ادبی بپردازند. برای این منظور پس از معرفی توانش بینافرهنگی و اهمیت آن در جهان امروز, به تحلیل سه متن ادبی از قرن بیستم می‌پردازیم و آن‌ها را به کمک نظری گیلیان لازار موردبررسی قرار می‌دهیم. سپس تکالیفی برای ارائ این نکات در کلاس درس ارائه می‌دهیم. در این تحقیق به این پرسش پاسخ خواهیم داد که ادبیات چگونه توانش بینافرهنگی زبان‌آموزان را تقویت می‌کند؟ و درنهایت به مدرسان زبان فرانسه پیشنهاد می‌کنیم متون ادبی را در روند آموزش بگنجانند و به کمک تکالیف, زبان‌آموزان را نسبت به مسائل فرهنگی کنجکاو کنند.


térature progressive du français

لینک کمکی