مقاله ترجمه و توليد زباني در دوزبانگي از منظر نئوتني زباني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ترجمه و توليد زباني در دوزبانگي از منظر نئوتني زباني :

زبان تعریف شده در دوزبانگی, مالکیت خود را در سوبژکتیویت کاربرِ دو زبانه از قبل به تثبیت رسانده است؛ ولی زبانِ در حال تعریف, خارج از سوبژکتیویته است. از بدو تماس زبانِ در حال تعریف در غشای ذهنی, تأثیر پذیری از زبانِ تعریف شده, اجتناب ناپذیر می‌شود. در شروع دوزبانگی, زبانِ در حال تعریف کاملاً متأثر از زبانِ تعریف شده است. لذا, تداخل های زبانی که ایجاد می شود, به استفاده و یا تأثیرپذیری از مدلول های موجود در زبانِ تعریف شده منجر می‌شود. در این مقاله خواهیم دید که این روند چگونه سبب افزایش ترجمه از زبان تعریف شده و پایین نگه داشته شدن میزان تولید زبانی در زبانِ در حال تعریف می‌شود. بدین منظور, باید دید که کاربر در کدام قسمت از تبدیل زبانِ در حال تعریف به زبانِ تعریف شده, از نمایش معنایی مشترک و در کدام قسمت از نمایش معنایی مستقل خود بهره می‌برد و این موضوع سنجش میزان تولید و یا ترجمه در زبانِ در حال تعریف و رابط مستقیم آن با میزان ورود در سوبژکتیویته را برای ما آشکار می‌سازد.

لینک کمکی