مقاله زيرنويس ناشنوايان و کم‌شنوايان در ايران: راهکارهاي متني زيرنويس درون‌زباني فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله زيرنويس ناشنوايان و کم‌شنوايان در ايران: راهکارهاي متني زيرنويس درون‌زباني فارسي :

نمایش فیلم‌ با زیرنویس نا/کم‌شنوایان یکی از اقداماتی است که اخیرا در برخی از سینماهای ایران به منظور دسترسی همگان به رسانه صورت گرفته است. به دلیل اهمیت روزافزون دسترسی به رسانه, پژوهشگران حوز ترجم دیداری شنیداری در دو ده اخیر به بررسی کیفیت زیرنویس‌نا/کم‌شنوایان پرداخته‌اند تا این نوع زیرنویس‌ها را به نیازها و انتظارات مخاطبان نزدیک‌تر نمایند. این پژوهش هدف دارد راهکارهای متنی را در یکی از زیرنویس‌های فارسی نا/کم‌شنوایان شناسایی کند و آن‌ها را بر مبنای استانداردهای بدست‌آمده از مطالعات این حوزه مورد ارزیابی قرار دهد. به این منظور, ابتدا مهارت‌ خواندن نا/ کم‌شنوایان را توصیف می‌کند تا ضرورت اعمال راهکارهای متنی روشن گردد. سپس, راهکارهای متنی پیشنهاد‌شده از سوی صاحب‌نظران حوز زیرنویس نا/کم‌شنوایان را توضیح می‌دهد. در پایان, یکی از زیرنویس‌های فارسی نا/کم‌شنوایان را با گفت‌وگوهای اصلی فیلم مقایسه می‌کند تا راهکارهای متنی به‌کاررفته در زیرنویس شناسایی شوند. مقایس راهکارهای به‌کاررفته در زیرنویس فارسی با آنچه در مطالعات زیرنویس‌ نا/ کم‌شنوایان آمده نشان می‌دهد راهکارهای متنی به‌کاررفته در این زیرنویس از اصول و قواعد زیرنویس درون‌زبانی نا/کم‌شنوایان چندان پیروی نمی‌کنند و احتمال می‌رود زیرنویس پاسخ گوی انتظارات مخاطبان نباشد.

لینک کمکی