مقاله برجسته‌سازي زباني در تاريخ بيهقي بر اساس نظريه جفري ليچ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برجسته‌سازي زباني در تاريخ بيهقي بر اساس نظريه جفري ليچ :

یکی از موضوعات مهمی که دربار تاریخ بیهقی می‌توان بررسی کرد, بررسی زیبایی‌ها و ویژگی‌های زبانی است که سبب شده است, تاریخ بیهقی علاوه بر جنبه‌های تاریخی از نظر مسائل زبانی نیز دارای اهمیت باشد. با مطالع تاریخ بیهقی از این منظر شاهد شاخصه‌های زبانی پربسامدی هستیم که در ایجاد ادبیت این کتاب نقش مهمی دارند و برجستگی زبانی پدید می‌آورند. منظور از برجسته‌سازی, برهم زدن قواعد مرسوم زبان است که به آشنایی زدایی منجر می‌شود و یکی از عوامل ایجاد متن ادبی است. زبان‌شناسان دو عامل هنجارگریزی (قاعده‌کاهی) و قاعده‌افزایی را سبب برجسته‌‌سازی زبان می‌دانند. در این مقاله بر اساس نظری جفری لیچ, برجستگی‌های زبانی تاریخ بیهقی در هفت حوز واژگانی, نحوی, سبکی, معنایی, زمانی, آوایی و گویشی بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هنجارگریزی‌های نحوی در گسترده‌ترین شکل ممکن, ساخت ترکیبات جدید, استفاده از ساخت‌های کهن افعال, تصویرپردازی و استفاده از صور خیال, کاربرد شواهد قرآنی و ادبی و استفاده از انواع توازن,‌ سبب برجسته‌سازی زبانی در تاریخ بیهقی شده و این متن را به نثری ادبی تبدیل کرده است.

لینک کمکی