مقاله نظريه يادگيري تحولي: امکاني براي توسعه حرفه‌اي معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نظريه يادگيري تحولي: امکاني براي توسعه حرفه‌اي معلمان :

هدف پژوهش حاضر جستجوی فرایندی برای هدایت توسعه حرفه‌ ای معلمان با بهره‌ گیری از نظریه یادگیری تحولی است. این پژوهش در یکی از مدارس ابتدایی پسرانه منطقه یک تهران, به روش کیفی و با 13 معلم مشارکت ‌کننده در فرایند پژوهش انجام شده است. ابتدا مبانی موجود در حوزه یادگیری تحولی مورد بررسی قرار گرفت و از این رهگذر ویژگیهای یک فرایند مداخله یادگیری تحولی شناسایی شد. در مرحله بعد با بررسی و شناخت محیط پژوهش و کنار هم قرار دادن اطلاعات به دست آمده از این دو بخش, فرایند مداخلات مبتنی بر یادگیری تحولی, طراحی و اجرا شد. این مداخلات شامل یک دوره ده جلسه‌ ای کارگاه آموزشی بود. در پایان با بهره‌ گیری از مصاحبه‌ های پدیدارشناسانه و مشاهدات میدانی نتایج انجام دادن چنین مداخلاتی در بستر پژوهش بررسی شد و بر این اساس, چالشها و پیشنهاداتی برای انجام دادن چنین مداخلاتی آورده شده است. نتایج نشان ‌دهنده این است که یادگیری تحولی شرکت ‌کنندگان در سه مقوله تغییرات معرفت شناختی, تغییرات خود و تغییرات رفتاری بروز می ‌کند و در این میان تغییرات رفتاری از نظر فراوانی تغییرات, کمترین میزان را به خود اختصاص می ‌دهند.

لینک کمکی