مقاله نقد نقد / حقيقت نه مجاز است: پاسخي به «گاه سوداي حقيقت گه مجاز؛ نقدي بر کتاب کيميا پرورده حرم مولانا»/ غلامرضا خاکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقد نقد / حقيقت نه مجاز است: پاسخي به (گاه سوداي حقيقت گه مجاز؛ نقدي بر کتاب کيميا پرورده حرم مولانا)/ غلامرضا خاکي :

هر نقدی با هر محتوا و سبکی که بیان شود, دو پیامد مثبت برای نقد شونده دارد:
الف) درصورت درست بودن نقد, خطایی آشکار می شود و وظیفه هر نقد شونده ای است که آن را بپذیرد و درجهت نشر حقیقت و بیان واقعیت به کار گیرد. این (باید) ازآن روست که ضرورت دارد باور داشته باشیم, آن چه در این میان اصالت دارد, آشکار شدن حقیقت است, نه ارضای حس کامل بودن نقد شونده.
ب ) درصورتی هم که نقد ازنظر محتوا و لحن ناروا باشد, برای نقد شونده موقعیتی دوبعدی پیش می آید تا به روشنگری درباره موضوع بپردازد؛ به گونه ای منظور خود را به شیوه ای مؤثرتر بیان کند تا موجب دگرگمانی نشود و ازسویی دیگر توان تحمل و برآشفته نشدن خود را بیازماید و بفهمد تا چه حد خودشیفته است؟

لینک کمکی