مقاله مقايسه برنامه درسي دوره کارشناسي ارشد رشته پرستاري کودکان در ايران و کينگ انگلستان: يک مطالعه تطبيقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه برنامه درسي دوره کارشناسي ارشد رشته پرستاري کودکان در ايران و کينگ انگلستان: يک مطالعه تطبيقي :

مقدمه: مقایسه برنامه های درسی با یکدیگر سبب شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه شده و بستری در جهت بازنگری و نوسازی برنامه های آموزشی فراهم می کند. از آنجا که هدف برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان, تامین, حفظ و ارتقای سلامت کودک و خانواده می باشد, لذا هدف این مطالعه مقایسه برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و کینگ انگلستان می باشد.
روش: این مطالعه توصیفی- تطبیقی در سال 1398 انجام شد. با جستجوی اینترنتی برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه کینگ انگلستان و ایران انتخاب شد و دو برنامه آموزشی از نظر فلسفه, اهداف, محتوای دوره تحلیل و نقاط ضعف و قوت آن ها ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از کلید واژه های برنامه درسی, کارشناسی ارشد, پرستاری کودکان, ایران, انگلستان و مطالعه تطبیقی با استفاده از الگوی Bereday و در چهار مرحله توصیف, تفسیر, هم جواری و مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کوکان ایران با کینگ انگلستان با وجود شباهت هایی که در بعضی از ویژگی ها از قبیل فلسفه و چشم اندار دارند, یک تفاوت بسیار مهم دارد و آن این است که در ایران بر قبولی در آزمون تاکید می شود, در حالی که در کینگ علاوه بر آزمون, انجام مصاحبه و بررسی سنوات و سوابق کاری پرستاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نتیجه گیری: انتخاب دانشجویان از بین متقاضیانی که سابقه کار بالینی دارند, ضروری است, تا تضمینی بر ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری فراهم گردد توصیه می شود که مسئولین برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در ایران جهت ارتقا کیفیت برنامه آموزشی ضمن توجه به سنوات سابقه بالینی متقاضیان از شیوه های غیر متمرکز پذیرش دانشجویان استفاده کنند.

لینک کمکی