مقاله صلاحيت اخلاقي در پرستاري: يک مطالعه تحليل مفهوم با استفاده از رويکرد واکر و اوانت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله صلاحيت اخلاقي در پرستاري: يک مطالعه تحليل مفهوم با استفاده از رويکرد واکر و اوانت :

زمینه و هدف: از پرستاران به عنوان افرادی که در تیم مراقبت های بهداشتی بیشترین تعداد و ارتباط با بیمار را دارند انتظار می رود که با داشتن صلاحیت اخلاقی خدمات پرستاری ایمن و با کیفیت را به بیمار ارائه کنند. تصمیم گیری در مورد اینکه چه پرستارانی دارای صلاحیت اخلاقی هستند, ضروری و نیازمند ارائه تعریف واضح و شفاف سازی ابعاد مختلف این مفهوم است. لذا مطالعه حاضر با هدف واضح سازی مفهوم صلاحیت اخلاقی در پرستاری انجام شد.
روش ها: برای تعیین ویژگی های تعریفی مفهوم از روش 8 مرحله ای واکر و اوانت استفاده شد. حاصل مرور متون در پایگاه های اطلاعاتی SCOPUS, PubMed, CINAHL ,OVID , SID, Scholar google, Iran DOC, Magiran, و فرهنگ لغت پزشکی آکسفورد با کلدواژه های ethical competence ,moral competence و صلاحیت اخلاقی, بدون محدودیت زمان و بر اساس معیارهای ورود 22 مقاله بود.
نتایج: صلاحیت اخلاقی پرستاری تعریف شد. ویژگی های تعریف کننده مفهوم مشتمل بر شخصیت اخلاقی, قضاوت اخلاقی, آگاهی اخلاقی, انگیزه اخلاقی, حساسیت اخلاقی, شجاعت اخلاقی, مراقبت اخلاقی و تعریف پیشنهادی صلاحیت اخلاقی شامل تسلط بر ویژگی های اخلاقی, توانایی ترکیب و سازماندهی آن ها در موقعیت های پرستاری, همراه با مسئولیت پذیری در قبال آن می باشد.
نتیجه گیری: نتایج بررس تحلل مفهوم در این مطالعه متواند تصویری عن و قابل درک از صلاحیت اخلاقی پرستاری ارائه ‌نماید و گامی موثر برای آموزش, تقویت, اندازه گیری و در نهایت توسعه این مفهوم در جهت ارائه خدمات پرستاری با کیفیت و ایمن توسط پرستاران باشد.

لینک کمکی