مقاله بررسي مقدماتي مشکلات حرکتي در کودکان داراي اختلال نارسايي توجه / فزون جنبشي (AD / HD) (41تا 49-6-42 تا 43- 1384)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقدماتي مشکلات حرکتي در کودکان داراي اختلال نارسايي توجه / فزون جنبشي (AD / HD) (41تا 49-6-42 تا 43- 1384) :

در فایل منابع موجود می باشد

لینک کمکی