مقاله نارساخواني و راهکارها (24تا 30-3-54تا 55- 1385)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نارساخواني و راهکارها (24تا 30-3-54تا 55- 1385) :

از جمله شیوه‌هایی که در سال‌های‌ اخیر در کشور بر روی آنها سرمایه‌گذاری گردیده است‌ روش‌های آوایی‌ و کل‌خوانی‌ می‌باشند که در شیوه‌ی اول‌ آموزش مبتنی بر آموزش آواها به صورت جداگانه و نهایتا ترکیب آنها جهت رسیدن به کلمه و کد برگردانی اطلاعات‌ و معنا می‌باشد و شیوه‌ی دوم شیوه‌ی کل‌خوانی یا روش‌ ببین و بگو بوده که در این شیوه شکل کلی کلمه ارایه گردیده‌ و کودکان مبتنی بر حافظه‌ی بصری خود به یادگیری کل کلمه‌ و کد برگردانی آن به یکباره می‌پردازند که شیوه‌ی اخیر چند سالی است در کشور اجرا شده و به لحاظ اجرایی و بازده‌ آموزشی شیوه‌ی بسیار مفیدی بوده است و همچنین,به‌ لحاظ اینکه,این شیوه مبتنی بر حافظه‌ی بصری بوده و دستیابی به معنا(در این شیوه)به یکباره و بدون واسطه‌ صورت می‌پذیرد برای کودکان مبتلا به نارساخوانی شیوه‌ای‌ بسیار مفید می‌باشد به‌گونه‌ای که حتی قبل از اجرایی شدن‌ این شیوه در کشور,این روش به‌عنوان یک روش درمانی در درمان کودکان مبتلا به نارساخوانی استفاده شد(دهقان, 1384). هیچ‌نوع کنترل مشخص و یا سخت‌گیری خاصی روی‌ واژگان,ترکیب و یا محتوای گفته‌های او بعمل نمی‌آید و معلم آنچه را که از سوی کودک ارایه می‌شود به‌عنوان مواد خام در توسعه‌ی مهارت‌های خواندن او مورد استفاده قرار می‌دهد. البته علاوه بر نوآوری‌های موجود در زمینه‌ی مواد و روش‌های خواندن که در این مجال ارایه گردید برنامه‌های‌ اجرایی و تنظیم‌شده‌ی دیگری را نیز می‌توان در رابطه با خواندن‌ در مدارس پیاده نمود مانند آموزش‌های گروهی,قرائت انفرادی‌ و انواع جدید فعالیت‌های انفرادی و گروهی,استفاده از متخصصان و مشاوران از جمله مواردی است که در داخل‌ مدرسه می‌توانند در پیشبرد کیفیت خواندن کودکان ناتوان در یادگیری دخالت مستقیم داشته باشند.

لینک کمکی