مقاله آموزش و پرورش دانش آموزان با معلوليت هاي شديد و چندگانه در ژاپن (تعريف، تاريخچه، ارزيابي و آموزش) (48تا 53-6-54تا 55- 1385)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آموزش و پرورش دانش آموزان با معلوليت هاي شديد و چندگانه در ژاپن (تعريف, تاريخچه, ارزيابي و آموزش) (48تا 53-6-54تا 55- 1385) :

در ژوئن 1971 شورای مرکزی آموزش در گزارشی در مورد ارزیابی‌های پایه برای توسعه و گسترش آموزش‌ مدارس یکپارچه در آینده اعلام کرد که حکومت ملی باید نقش فعال‌تری در گسترش و ایجاد تسهیلاتی برای کودکان با ناتوانی‌های شدید و چندگانه ایفا کند. بعد از اینکه آموزش مدرسه برای کودکان با سایر ناتوانی‌ها در سال 1979 اجباری شد به کودکان با ناتوانی‌های چندگانه,آنهایی که حضورشان در مدرسه به‌ تأخیر افتاده بود و یا معاف شده بودند,فرصت‌هایی برای‌ کسب سواد به‌طور منظم ارایه شد فرصت‌هایی که گسترش‌ و ادامه یافته است. وضعیت کنونی خدمات آموزشی کودکان با ناتوانی‌های چندگانه از زمانی که به منظور تحقق قانون 100درصدی, ثبت‌نام آموزش معلولان در مدارس,اجباری اعلام شد, مدارس نابینایان,ناشنوایان و سایر ناتوانی‌ها ملزم به قبول‌ کودکان با ناتوانی‌های شدید و چندگانه شدند در نتیجه (به تصویر صفحه مراجعه شود) استاندارد مدارس(احکام تجدیدنظر شده,2002) دانش‌آموزان با معلولیت‌های چندگانه در این مدارس‌ حضور یافتند. اعزام معلم به خانه یا سایر موقعیت‌ها آموزش مدرسه‌ای به کودکان در مراکز بهزیستی و پزشکی(برای ناتوانی‌های هوشی نابینا-ناشنوا و ناتوانی‌های جسمی و آسیب سلامت-عقب‌ماندگی ذهنی‌ شدید)تضمین شده است و اشکال زیر را به خود می‌گیرد. در این مطالعات از مدرسه‌ی‌ مدل برای تحقیق عملی در مورد آموزش کودکان با ناتوانی‌های خیلی شدید و مراقبت‌های پزشکی به‌عنوان‌ بخشی از برنامه‌ی آموزشی در میان سایر برنامه‌ها استفاده‌ شده بود. رشد آموزش برای کودکان با ناتوانی‌های‌ چندگانه همراه با آشفتگی حسی براساس گزارش پیمایش ملی وضعیت آموزش‌ دانش‌آموزان نابینا-ناشنوا در ژاپن در سال 2000 همه‌ مدارس معلولان شامل مدارس نابینا-ناشنوا,ناتوانی‌های‌ هوشی,ناتوانی‌های جسمی و کودکان با اختلال‌های دوگانه‌ بینایی و شنوایی را می‌پذیرند.

لینک کمکی